Zostań
wolontariuszem

WOLONTARIAT W CARITAS

Czym się zajmujemy?
• Biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej
• Poradnictwo z zakresu wolontariatu
• Szkolenia
• Organizacja akcji charytatywnych (np. zbiórki, festyny, kwesty)
• Spotkania, pogadanki
• Udział w konferencjach
• Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza/ Gala Wolontariatu

Wolontariuszem może być każdy.
Spróbuj, to nic nie kosztuje.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź na Bema 32/34 w Zielonej Górze.

Kontakt:

tel. 600 986 494
wolontariat.zg@caritas.pl
Znajdziesz nas również na FB!
https://www.facebook.com/centrumwolontariatu.zielonagora
Czekamy na Ciebie!
Każda para rąk się przyda

Ankieta dla wolontariusza

więcej

SZKOLNE KOŁO CARITAS

Jedną z form pracy wolontariusza jest działanie w Szkolnym Kole Caritas!

Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezjalną i Parafialną.

I Ty możesz zostać Wolontariuszem w swojej szkole

I Ty możesz stać się Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jako nauczyciel/ pedagog/ katecheta/ ksiądz.

Trzeba mieć chęć do działania, wypełnić formularze powołania SKC (dostępne poniżej) i CZYNIĆ DOBRO w środowisku szkolnym, parafialnym i lokalnym!

Osoby zainteresowane zostaną przeszkolone do pracy wolontarystycznej!

Jan Paweł II tak mówił do przedstawicieli wolontariatu międzynarodowego w styczniu 1981 roku:

„Jakże można nie zachwycać sie tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają sie

grupy wolontariuszy, które

  pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat.

Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym

  darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim,

  zwłaszcza najuboższym i potrzebującym (…)”.

Kontakt:

Koordynator Szkolnych Kół Caritas
wolontariat.zg@caritas.pl
tel. 600 986 494

Pliki do pobrania:

Regulamin SKC

Wniosek o powołanie SKC

Protokół zebrania SKC

 

więcej

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny – zakorzeniony w parafii, realizuje jej misję, w której zawiera się wyraźnie działalność charytatywna. PZC jest ściśle związany z osobą proboszcza. PZC jest jednym z narzędzi, które pomagają w wypełnianiu kanonicznych obowiązków proboszcza.

Zespół – jest grupą ludzi we wspólnocie parafialnej, świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem społecznego zaangażowania społeczności lokalnej.

Caritas – PZC działa w strukturze parafii i korzysta z jej osobowości prawnej. Na podstawie porozumienia z Caritas Diecezjalną, posługuje się znakiem i nazwą Caritas, może liczyć na wsparcie w wypełnianiu podejmowanych zadań.

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.
Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym…
PZC stają się coraz bardziej nowoczesnymi organizacjami: w swojej działalności opierają się nie tylko na ofiarach i nie ograniczają się wyłącznie do spontanicznych akcji. Wiele z nich ubiega się o dotacje i otrzymuje środki na swoją działalność z urzędów rządowych i samorządowych, fundacji, różnych instytucji publicznych. Planują one swoją działalność i poszukują rozwiązań najbardziej potrzebnych dla społeczności, w której funkcjonują. Często są to rozwiązania związane z systematyczną długotrwałą pomocą takie, jak świetlice dla dzieci, magazyny pomocy żywnościowej i rzeczowej i inne placówki pomocowe.

PZC są swoistym “przedłużeniem rąk” Caritas diecezjalnej w parafiach.

Kontakt:
Koordynator PZC w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
Tel. 600 990 394
sgrzyb@caritas.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin PZC

INSTRUKCJA_PZC_diecezja ziel.gorz.-2018

Wniosek o wpis do rejestru PZC

Porozumienie dot.znaku_Caritas_PZC

PZC_Instrukcja-KEP-z-1986-roku

więcej

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008