Okno Życia

Okna Życia w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w roku 2009 powołała Okna Życia: w Zielonej Górze (25.03.2009) przy Ośrodku prowadzonym przez Siostry Elżbietanki i w Gorzowie Wlkp. (15.10.2009), w Domu Sióstr Jezusa Miłosiernego. 01.06.2016 roku powstało 3. Okno Życia w diecezji przy 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. 24 marca 2017r. powstało 4. Okno w Głogowie przy Szpitalu Powiatowym.

„Okno Życia” to miejsce gdzie matki mogą zostawić swoje nowonarodzone dzieci , którymi z różnych przyczyn nie mogą się zaopiekować.  To miejsce, które umożliwia kobietom oddanie dziecka w bezpieczne ręce. Nikt z otoczenia nie musi o tym wiedzieć.

Okno otwiera się z zewnątrz. Matka zostawia dziecko w małym łóżeczku, na ogrzewanym parapecie. Po dwóch minutach włącza się alarm słyszany tylko w budynku, i siostry/ pracownicy ośrodka odbierają noworodka. Kobieta ma czas, żeby bezpiecznie odejść i zachować anonimowość. W pomieszczeniu znajduje się tzw. „ciepłe gniazdko”, w którym dziecko czeka na przyjazd karetki z lekarzem. Stąd dziecko trafi do szpitala, potem do pogotowia rodzinnego, gdzie rozpocznie się proces adopcyjny.

Pierwsze współczesne okno życia w Polsce otwarto 19 marca 2006 u sióstr nazaretanek w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego 39 i oznaczono herbem Jana Pawła II oraz logo Caritas. Zielonogórskie „Okno Życia” było czwartym w Polsce.

Do maja 2018 poprzez 65 okien życia w Polsce przyjęto 98 noworodków.

Okno Życia Zielona Góra:

4 dzieci

Okno Życia Gorzów Wlkp.:

5 dzieci

Okno Życia Żary:

Brak pozostawionych dzieci

Okno Życia Głogów:

Brak pozostawionych dzieci

 

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008