FEAD

Ogłoszenie Caritas Polska dotyczące Fead

Zbliżamy się do  kolejnej edycji podprogramu FEAD 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ma na celu pomoc żywnościową oraz uczestnictwo w działaniach przeprowadzonych w ramach środków towarzyszących. Do wszystkich OPL zostaną rozesłane wstępne ankiety. Rozpoczęliśmy także współpracę
z miejscowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, które będą wydawać skierowania dla podopiecznych. Po podpisaniu umowy z Caritas Polska zostaną zorganizowane spotkania dla koordynatorów z Parafialnych Zespołów Caritas, o terminach i miejscach spotkania poinformujemy wszystkich osobiście.

Więcej szczegółów dotyczących kolejnej edycji Programu FEAD na naszej stronie www w połowie października br.

Kontakt: Joanna Wojciechowska; magazyn.zg@caritas.pl; tel. 604 568 980

W ramach Podprogramu 2019-2020 Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej rozprowadzi żywność wśród 14 000 mieszkańców diecezji przy współpracy 73 Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL)- Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej.
Celem Programu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc żywnościową i uczestnictwo w szkoleniach.
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednio zbilansowanych produktów żywnościowych. Będzie to pomoc dla ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. : 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.
Bieżące informacje dotyczące terminów wydań produktów będą zamieszczane na stronie internetowej Caritas Diecezjalnej.
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej na rzecz podopiecznych w OPL to:
*warsztaty kulinarne
*warsztaty edukacji ekonomicznej
*warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia
*warsztaty o niemarnowaniu żywności
Do udziału w warsztatach ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W PROGRAMIE-

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

 

NIEZBĘDNE PLIKI I ZAŁĄCZNIKI:

tabela-grupy-osób-FEAD_sprawizd_OPL

zal_1-3fead

zal_2-fead

zal_4-fead

zal_5-fead

zal_7-fead

Ankieta opl 1

Ankieta_OPL_Podprogram 2019

WAŻNE ZMIANA

Zestawienie roczne

lista PZC

HARMONOGRAMY DOSTAW 2019/2020:

Harmonogram Zielona Góra marzec

HarmonogramGorzów Wlkp. marzec

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE/ WARSZTATY:

Harmogram warsztatów

 • Lubrza 22.10.2019 godzina 16.00 – Warsztaty kulinarne i dotyczące zdrowego odżywiania.
 • Gaworzyce 23.10.2019 godz. 16.00 – Warsztaty kulinarne i dotyczące zdrowego odżywiania.
 • Wschowa 25.10.2019 r. godzina 16.00 –  Warsztaty kulinarne Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
 • Wawrów 25.10.2019 r. godzina 16.00 – Warsztaty kulinarne i Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
 • Gorzów Wielkopolski parafia pw. Chrystusa Króla 28.10.2019 r. godzina 16.00 – Warsztaty kulinarne i Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
 • Małomice 29.10.2019 godzina 16.30 – Warsztaty kulinarne i Przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
 • Głogów parafia pw. św. Mikołaja 28.10.2019  godz. 16.30 – Warsztaty kulinarne i Przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
 • Żary parafia pw. św. Józefa 14.11.2019 godz. 16.00 – Warsztaty kulinarne i Przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
 • Przylep parafia pw. św. Antoniego Padewskiego 18.11.2019 godz. 16:00 – Warsztaty kulinarne i Przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
 • Kożuchów parafia pw. Matki Bożej Gromnicznej 02.12.2019 r. godz. 16.00 – Warsztaty kulinarne i Ekonomiczne
 • Zielona Góra parafia pw. MBNP 11.02.2020 godz. 16:00 – Warsztaty kulinarne i Ekonomiczne
 • Trzciel 11.02.2020 godz. 16:30 – Warsztaty kulinarne i Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
 • Sulechów parafia pw. Św. Stanisława Kostki 12.02.2020 godz. 16:30 – Warsztaty kulinarne i Ekonomiczne
 • Jasień 24.02.2020 godz. 15:30 – Warsztaty kulinarne i Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
 • Ogardy 10.02.2020 godz. 16:30 – Warsztaty kulinarne i Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
 • Dzietrzychowice 26.05.2020 r. godz. 16:00 – Warsztaty kulinarne i Ochrona przed koronawirusem
 • Zielona Góra parafia pw. Ducha Świętego godz. 16:00 – Ochrona przed koronawirusem i Warsztaty ekonomiczne
 • Zielona Góra parafia pw. MB Częstochowskiej godz. 16:00 – Warsztaty kulinarne i Ochrona przed koronawirusem
 • Zielona Góra parafia pw. NPNMP godz. 16:00 – Warsztaty ekonomiczne i Ochrona przed koronawirusem
 • Zielona Góra parafia pw. Św. Stanisława Kostki – 09.06.2020 – Warsztaty kulinarne i Ochrona przed koronawirusem (Schronisko)
 • Zielona Góra parafia pw. Św. Stanisława Kostki – 10.06.2020 – Warsztaty Przeciwdziałanie marnowaniu żywności i Ekonomiczne (Schronisko)
 • Jaczów parafia pw. Szymona i Judy Tadeusza – 23.06.2020 – Warsztaty kulinarne i Warsztaty ekonomiczne
 • Zielona Góra parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej – 23.06.2020 – Warsztaty kulinarne i Ochrona przed koronawirusem
 • Przylep, parafia pw. św. Antoniego – 26.06.2020 – Warsztaty kulinarne i Ochrona przed koronawirusem

Podsumowanie realizacji 2018

Podsumowanie_Podprogram 2017_Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008