FEAD

Zbliżamy się do  kolejnej edycji podprogramu FEAD 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ma na celu pomoc żywnościową oraz uczestnictwo w działaniach przeprowadzonych w ramach środków towarzyszących. Do wszystkich OPL zostaną rozesłane wstępne ankiety. Rozpoczęliśmy także współpracę
z miejscowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, które będą wydawać skierowania dla podopiecznych. Po podpisaniu umowy z Caritas Polska zostaną zorganizowane spotkania dla koordynatorów z Parafialnych Zespołów Caritas, o terminach i miejscach spotkania poinformujemy wszystkich osobiście.

Więcej szczegółów dotyczących kolejnej edycji Programu FEAD na naszej stronie www w połowie października br.

Kontakt: Waldemar Urbaniak; magazyn.zg@caritas.pl; tel. 604 568 980

W ramach Podprogramu 2019-2020 Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej rozprowadzi żywność wśród 14 000 mieszkańców diecezji przy współpracy 73 Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL)- Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej.
Celem Programu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc żywnościową i uczestnictwo w szkoleniach.
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednio zbilansowanych produktów żywnościowych. Będzie to pomoc dla ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. : 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.
Bieżące informacje dotyczące terminów wydań produktów będą zamieszczane na stronie internetowej Caritas Diecezjalnej.
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej na rzecz podopiecznych w OPL to:
*warsztaty kulinarne
*warsztaty edukacji ekonomicznej
*warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia
*warsztaty o niemarnowaniu żywności
Do udziału w warsztatach ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W PROGRAMIE-

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

 

NIEZBĘDNE PLIKI I ZAŁĄCZNIKI:

spis_PZC do FEAD– LISTA OPL w Programie

tabela-grupy-osób-FEAD_sprawizd_OPL

zal_1-3fead

zal_2-fead

zal_3-2-fead

zal_4-fead

zal_5-fead

zal_6

zal_6-1fead

zal_6-2fead

zal_6a-fead

zal_7a-fead

zal_7-fead

 

HARMONOGRAMY DOSTAW 2019/2020:

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE/ WARSZTATY:

  • Lubrza 22.10.2019 godzina 16.00 – Warsztaty kulinarne i dotyczące zdrowego odżywiania.
  • Małomice 29.10.2019 godzina 16.30 – Warsztaty kulinarne i Przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

 

Podsumowanie realizacji 2018

Podsumowanie_Podprogram 2017_Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008