FEAD

Kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD 2018-2019 przed nami.
Program obejmuje dystrybucję artykułów spożywczych oraz działania towarzyszące w okresie od sierpnia 2018 do czerwca 2019r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpoczęła się od października 2018.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy Caritas, muszą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu pobrania skierowania.
W ramach Podprogramu 2018 Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej rozprowadzi żywność wśród 13 000 mieszkańców diecezji przy współpracy 73 Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL)- Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej.
Celem Programu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc żywnościową i uczestnictwo w szkoleniach.
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednio zbilansowanych produktów żywnościowych. Będzie to pomoc dla ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. : 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.
Bieżące informacje dotyczące terminów wydań produktów będą zamieszczane na stronie internetowej Caritas Diecezjalnej.
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej na rzecz podopiecznych w OPL to:
*warsztaty kulinarne
*warsztaty edukacji ekonomicznej
*warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia
*warsztaty o niemarnowaniu żywności
Do udziału w warsztatach ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

W przypadku pytań, informacji udziela koordynator Programu:
tel. 604568980 mail: magazyn.zg@caritas.pl

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W PROGRAMIE-

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

NIEZBĘDNE PLIKI I ZAŁĄCZNIKI:

FEAD Zestaw roczny podprogram 2018

spis_PZC do FEAD– LISTA OPL w Programie

spotkania z opl

zal_1 (3)fead

zal_2 fead

zal_3 (2) fead

zal_4 fead

zal_5 fead

zal_6 (1)fead

zal_6 (2)fead

zal_6

zal_6a (1) fead

zal_6a fead

zal_7 fead

zal_7a fead

tabela -grupy osób FEAD

 

HARMONOGRAMY DOSTAW 2018/2019:

Harmonogramdostaw_październik_2018_stan_na_dzień_2018.10 (version 1)

Dostawa FEAD listopad 2018 Zielona Góra

Dostawa FEAD grudzień 2018 Zielona Góra

Dostawa FEAD styczeń 2019 Zielona Góra

Harmonogram_dostaw_Gorzów Wlkp.11.2018

Harmonogram_dostaw_Gorzów Wlkp.12.2018

Harmonogram_dostaw_Gorzów Wlkp.01.2019

Harmonogram_dostaw_marzec_2019-stan_na_dzień_2019_02_25_GORZÓW WLKP. Harmonogram_dostaw_marzec_2019-stan_na_dzień_2019_02_25_ZIELONA GÓRA

Harmonogram_dostaw_kwiecień_2019-Zielona Góra

Harmonogram_dostaw_maj_2019_Zielona Góra

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE/ WARSZTATY:

Harmonogram_Warsztaty FEAD 11-12-2018

Harmonogram warsztaty FEAD 11.2018-03.2019

 

Podsumowanie_Podprogram 2017_Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008