Placówki

Placówki Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej prowadzi swoją działalność m.in. poprzez sieć placówek, w których jest udzielana pomoc osobom potrzebującym.

Zadaniem placówek Caritas jest nie tylko stworzenie możliwości do korzystania z profesjonalnej pomocy przez osoby potrzebujące. Bardzo ważnym aspektem ich działalności jest również angażowanie społeczności lokalnych w działalność charytatywną. Odbywa się to przede wszystkim przez wolontariat oraz wsparcie materialne i duchowe. Taki sposób funkcjonowania ma na celu nie tylko sprawne i efektywne działanie placówek, ale przede wszystkim kształtowanie postawy miłosierdzia i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, co wpisuje się głęboko wstatutowe cele Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i jest zgodne z Katolicką Nauką Społeczną Kościoła.

Stołówka dla ubogich

Klub Seniora

Schronisko Caritas. Ośrodek aktywizujący dla bezdomnych mężczyzn im. św. Matki Teresy z Kalkuty

Łaźnia i ogrzewalnia Caritas

Magazyny pomocy żywnościowej i rzeczowej

Centrum Wolontariatu

Świetlicowy Oddział Przedszkolny “Słoneczko z uśmiechem”

Świetlica “Zielony Dom”

Stacja Opieki Caritas

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008