Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej

Żukowice Pomagają! Mieszkańcy schroniska w Żukowicach mają dostęp do doradztwa socjalnego!

Mieszkańcy schroniska w Żukowicach mają dostęp do doradztwa socjalnego, który realizowany jest w nowo wyremontowanym i wyposażonym pomieszczeniu. Jet to kolejne działanie  w ramach projektu Aktywni  Obywatele.

Mieszkańcy Schroniska „Caritas” w Żukowicach, są w trudnej sytuacji życiowej m.in. ze względu na warunki materialne, zdrowotne, brak umiejętności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, problemów z załatwianiem spraw urzędowych, braku umiejętności samopomocowych, niezaradności oraz problemu z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji uzależniających i zmieniających świadomość. Mieszkańcy często nie utrzymują kontaktów z rodziną, są samotni.

Mieszkańcy przy wsparciu pracownika socjalnego, tj. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych – mają możliwość zdobycia umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów będących przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych. Do zadań pracownika socjalnego należy również pobudzanie do aktywności społecznej oraz inspirowanie do podejmowania przez mieszkańców działań samopomocowych.

Pracownik socjalny we współpracy i współdziałaniu z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia konsekwencji ubóstwa pomaga w uzyskaniu przez Mieszkańców Schroniska poradnictwa specjalistycznego, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów, przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe oraz właściwych specjalistów.

Inicjuje nowe formy pomocy zapobiegających i łagodzących problemy mieszkańców. Współuczestniczy w działaniach profilaktycznych, które są ukierunkowane na podniesienie jakości życia Mieszkańca.

Osoby bezdomne często nie mają umiejętności wyważonej i obiektywnej samooceny, zarówno własnej sytuacji socjalnej jaki i zawodowej. Brakuje im rozeznania, co do bieżących potrzeb rynku pracy i umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania i zdobywania wiedzy na temat określonej specjalności, w której mogliby szukać przyszłego zatrudnienia. Ponadto nie posiadają wiedzy na temat możliwości zmiany kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania się do obecnych potrzeb na rynku pracy.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Deklaracja dostępności

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program „Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Rachunek bankowy do przelewów zagranicznych

SWIFT  CODE   BPKOPLPW 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

IBAN    PL 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008

Skip to content Click to listen highlighted text!