Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej

Seniorze, zapraszamy do Klubu SENIOR+ w Gorzowie Wlkp.

Od lutego 2019 r. rozpoczyna swoją działalność Klub SENIOR+ , którego siedziba mieścić się będzie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wlkp.  Projekt skierowany jest do mieszkańców Gorzowa Wlkp. w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, a jego koordynacją będzie zajmowała się Caritas Diecezji Zielonogórsko -Gorzowskiej, która wygrała ogłoszony przez Miasto Gorzów Wlkp. konkurs na prowadzenie placówki.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o zgłaszanie się w Urzędzie Miasta na Sali Obsługi Klienta (ul. Sikorskiego 3-4) lub w Wydziale Spraw Społecznych (ul. Teatralna 26). Działania Klubu, zgodnie z założeniami programu, skierowane są do 15 osób, dlatego decydować będzie kolejność zgłoszeń. Nie znaczy to, że tylko i wyłącznie do tej liczby osób będą one kierowane. Chcemy, aby Klub tętnił życiem wielopokoleniowym, dlatego będziemy zapraszać i organizować wiele działań, na które będziemy zapraszać naszych mieszkańców – mówi koordynator.

 

Klub będzie czynny 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Mimo iż, planowane są   zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne czy związane z aktywizacją społeczną, to tak naprawdę seniorzy będą wspólnie z kierownikiem placówki ustalać plan swoich zajęć. Klub będzie również miejscem wymiany doświadczeń międzypokoleniowych czy rozwoju wolontariatu. A to co najpewniejsze – nie będzie tam miejsca ani czasu na nudę.

 

Korzystanie z Klubu jednak będzie odpłatne, choć to raczej kwota symboliczna:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wyrażony w %
Miesięczna wysokość odpłatności ustalona od średniego miesięcznego kosztu pobytu wyrażona w %
osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie
Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 100% do 200% 3% 5%
Powyżej 200% do 300% 5% 8%
Powyżej 300% do 400% 10% 15%
Powyżej 400% – 500% 20% 25%
Powyżej 500% – 600% 30% 35%
Powyżej 600% 100% 100%

Przyjmuje się średni miesięczny koszt pobytu w Klubie Seniora w wysokości 375 zł na osobę.

Na podstawie aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego koszty będą kształtować się następująco:

  • dla osób samotnie gospodarujących
Dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wyrażony w % Miesięczna wysokość odpłatności ustalona od średniego miesięcznego kosztu pobytu wyrażona w %
osoba samotnie gospodarująca
Do 100%

(dochód w wys. do 701,00 zł)

nieodpłatnie
Powyżej 100% do 200%

(dochód w wys. od 701,01 zł do 1402,00 zł)

3%

(opłata mies. w wys. 11,25 zł)

Powyżej 200% do 300%

(dochód w wys. od 1402,01 zł do 2103,00 zł)

5%

(opłata mies. w wys. 18,75 zł)

Powyżej 300% do 400%

(dochód w wys. od 2103,01 zł do 2804,00 zł)

10%

(opłata mies. w wys. 37,50 zł)

Powyżej 400% – 500%

(dochód w wys. od 2804,01 zł do 3505,00 zł)

20%

(opłata mies. w wys. 75,00 zł)

Powyżej 500% – 600%

(dochód w wys. od 3505,01 zł do 4206,00 zł)

30%

(opłata mies. w wys. 112,50 zł)

Powyżej 600%

(dochód w wys. pow. 4206,00 zł)

100%

(opłata mies. w wys. 375,00 zł)

  • dla osób w rodzinie
Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wyrażony w %
Miesięczna wysokość odpłatności ustalona od średniego miesięcznego kosztu pobytu wyrażona w %
osoba w rodzinie
Do 100%

(dochód w wys. do 528,00 zł)

nieodpłatnie
Powyżej 100% do 200%

(dochód w wys. od 528,01 zł do 1056,00 zł)

5%

(opłata mies. w wys. 18,75 zł)

Powyżej 200% do 300%

(dochód w wys. od 1056,01 zł do 1584,00 zł)

8%

(opłata mies. w wys. 30,00 zł)

Powyżej 300% do 400%

(dochód w wys. od 1584,01 zł do 2112,00 zł)

15%

(opłata mies. w wys. 56,25 zł)

Powyżej 400% – 500%

(dochód w wys. od 2112,01 zł do 2640,00 zł)

25%

(opłata mies. w wys. 93,75 zł)

Powyżej 500% – 600%

(dochód w wys. od 2640,01 zł do 3168,00 zł)

35%

(opłata mies. w wys. 131,25 zł)

Powyżej 600%

(dochód w wys. pow. 3168,00 zł)

100%

(opłata mies. w wys. 375,00 zł)

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Gorzowie Wielkopolskim  określa Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.              Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.

Więcej informacji pod nr 604 569 511 (Caritas)  lub 95 7355 971 (Urząd Miasta).

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Deklaracja dostępności

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program „Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Rachunek bankowy do przelewów zagranicznych

SWIFT  CODE   BPKOPLPW 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

IBAN    PL 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008

Skip to content Click to listen highlighted text!