Realizacja projektu na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 pn. „EGIDA”

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej realizuje grant w ramach projektu grantowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. “EGIDA”.

Realizacja projektu na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 pn. „EGIDA”  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna Działanie 7.5 Usługi Społeczne.

Umowa obejmuje zabezpieczenie przed skutkami pandemii koronawirusa bezdomnych mężczyzn w Schronisku Aktywizującym dla bezdomnych mężczyzn im. Matki Teresy z Kalkuty w Zielonek Górze. Jej celem jest ochrona podopiecznych Schroniska w niezbędne środki ochrony oraz higieny osobistej, maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz zaopatrzenie placówki w artykuły odkażające do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

 

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008