Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej

Świetlicowy
Oddział
Przedszkolny
"Słoneczko
z uśmiechem"

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego
Świetlicowy Oddział Przedszkolny „Słoneczko z uśmiechem”
Placówka przeznaczona jest dla grupy 10 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych ubóstwem, niewydolnością wychowawczą i innymi dysfunkcjami.

Celem działalności placówki jest zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy, nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Rekrutacja dzieci odbywa się głównie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Parafialnych Zespołów Caritas.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 12.30.
Adres placówki: ul. Bema 32-34 Zielona Góra

Celami działalności placówki są:
– wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
– budowanie systemu wartości;
– kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach;
– rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych;
– stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce;
– troska o zdrowie dzieci i sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym, technicznym i społecznym;
– wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych takich jak muzyka, sztuka , teatr;
– zapewnienie dzieciom posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek- słodycze, owoce, soki);
– wsparcie rodziców w zmienianiu postaw, przyzwyczajeń, motywowanie ich do podjęcia pomocy psychologiczno–terapeutycznej poprzez doradztwo, bezpośredni kontakt kierownika placówki z rodzicem;
– współpraca z ośrodkami, instytucjami oraz organizacjami istotnymi dla realizacji zadań placówki ( pracownicy socjalni, kuratorzy, asystenci rodziny, policja itp.)

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków Miasta Zielona Góra.

powrót do listy

Kontakt z placówką

600 987 470

sloneczkozusmiechem@caritas.pl
ul. Bema 32-34 Zielona Góra

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 12.30

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Deklaracja dostępności

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program „Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Rachunek bankowy do przelewów zagranicznych

SWIFT  CODE   BPKOPLPW 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

IBAN    PL 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008

Skip to content Click to listen highlighted text!