Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej

Otwarcie Schroniska aktywizującego dla bezdomnych mężczyzn

Dnia 12 października odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Schroniska- Ośrodka Aktywizującego dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.
Schronisko to inicjatywa Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej we współpracy, wsparciu i dofinansowaniu:
Miasta Zielona Góra
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Caritas Polska
Oraz indywidualnych darowizn darczyńców Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Na naszej uroczystości obecni byli:
Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej- ks. Bp Tadeusz Lityński
Pani Minister Elżbieta Rafalska- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ks. Marcin Iżycki- Dyrektor Caritas Polska
Janusz Kubicki- Prezydent Zielonej Góry
Wioletta Haręźlak- Zastępca prezydenta Zielonej Góry
Michał Iwanowski- Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego- w imieniu Marszałek Elżbiety Polak
Grażyna Jelska- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ponadto obecni byli księża, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, z którymi współpracuje Schronisko oraz pracownicy socjalni i terapeuci. Obecni byli także sponsorzy, darczyńcy, przyjaciele naszej Caritas i naszego Schroniska, dzięki którym placówka powstała.
Poświęcenia dokonał Ordynariusz naszej diecezji- ks. bp Tadeusz Lityński.
Zaproszeni goście mogli obejrzeć budynek Schroniska, który Caritas otrzymała od Miasta Zielona Góra. Mogli także zobaczyć efekty remontu i doposażenia placówki.
Ks. bp Tadeusz Lityński cytował św. Matkę Teresę z Kalkuty, której imieniem jest nasza placówka, mówić o tym, że dziś wiele osób umiera z braku chleba, ale jeszcze więcej z braku miłości.
Pani Minister Elżbieta Rafalska podkreślała fakt, że nie jest to tylko noclegownia, ale miejsce aktywizacji i powrotu do normalnego życia osób bezdomnych, których w sakli kraju jest ok. 30 000.

Podczas otwarcia Schroniska, 12 października 2018r. Caritas naszej diecezji z rąk Minister Elżbiety Rafalskiej- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymała odznakę PRIMUS IN AGENDO.
Odznakę odebrał Dyrektor naszej Caritas- ks. Stanisław Podfigórny.
W uzasadnieniu czytamy:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z wielkim zaangażowaniem i oddaniem świadczy pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Prowadzi działalność charytatywną i humanitarną, która ma na celu zapewnienie zarówno materialnych, jak i duchowych potrzeb człowieka. Niosąc pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zachęca także innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną.
Jej pracownicy i wolontariusze prezentują godną naśladowania postawę, która wypływa z szacunku dla bliźniego i etycznego przeświadczenia o prawie każdego człowieka do godnego życia. Dzieląc się z innymi swoim czasem i sobą samym wykonują piękny gest wynikający z prawa miłości bliźniego, które nie pozwala patrzeć obojętnie na jakąkolwiek krzywdę i niedostatek.

Kilka słów o Schronisku:

Placówka funkcjonuje od 01 lutego br., zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jej działalność współfinansowana jest z budżetu Miasta Zielona Góra.
Głównym celem tej placówki jest zapewnienie osobom bezdomnym, przebywającym na terenie Miasta Zielona Góra, całodobowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społeczno–zawodowej. Specjaliści, zatrudnieni w Schronisku posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a działania, które podejmują docelowo mają doprowadzić do usamodzielnienia się Podopiecznych.
Zgodnie z Regulaminem czas pobytu w placówce wynosi 3 lata. W tym okresie Mieszkańcy są zobligowani do podejmowania terapii, uczestnictwa w kursach społeczno-zawodowych podnoszących lub zmieniających ich kwalifikacje zawodowe, biorą również udział w pracach na rzecz Domu oraz na rzecz Caritas. Kolejnym krokiem jest znalezienie pracy i nauka rozporządzaniem finansami.
Mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad. Jedną z najważniejszych jest bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. W schronisku obowiązuje wzajemny szacunek oraz dbanie o mienie placówki.
W ramach zadania, beneficjenci otrzymują także wsparcie w formie całodobowego wyżywienia, środków higieny osobistej oraz odzieży.
Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej od wielu lat działa na rzecz osób ubogich oraz bezdomnych. Prowadzi stołówkę, łaźnię oraz ogrzewalnię. Wszystkie te działania są niewątpliwie bardzo potrzebne w naszym mieście, jednak są jedynie pomocą doraźną. Mimo, że odbiorcy korzystają z tej pomocy chętnie, mieliśmy świadomość i poczucie, że nie rozwiązuje ona problemów związanych z bezdomnością. Co więcej z naszych obserwacji i doświadczeń wiedzieliśmy, że często nie wystarcza wola osób, które chcą zmian w swoim życiu. Fakt, że na co dzień obracają się w kręgu osób uzależnionych, niechętnych do zmian, powoduje demotywację i brak wsparcia w podjęciu tej trudnej dla nich decyzji. Dlatego też, chcieliśmy stworzyć dla tych osób miejsce, które będzie odpowiedzią na powyżej opisane braki i potrzeby oraz w którym otrzymają kompleksowe wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znajdują.

Kilka słów o schronisku od mieszkańców:

„W Schronisku czuję się bezpiecznie. Jestem tu niedługo, ale myślę, że te zmiany już zachodzą we mnie. Wiem, że muszę zmienić swoje życie, sposób myślenia, działania. Rozpocząłem terapię, to mój pierwszy krok. Prostuję wszystkie sprawy, które zaniedbałem, a w tym wszystkim mogę liczyć na pomoc opiekunów Schroniska. Jestem w trakcie długiej drogi, podczas której, mam nadzieję, zmienię to wszystko co było złe. Myślę, że ten czas pozwoli mi poukładać również sprawy zawodowe, poukładać tak bym mógł wkroczyć w nowy etap życia.”

„Schronisko jest dla mnie Domem, nabrałem większego zaufania do ludzi, jestem bardziej otwarty.”

„Będąc w Schronisku, odzyskałem wiarę w siebie. Mam nowy Dom, w którym mogę przygotować się do powrotu do normalności”

„Schronisko, jak sama nazwa mówi za siebie, dało mi schronienie i możliwość życia w trzeźwości. Mam miejsce, w którym mogę rozwijać swoje możliwości”.

„Pobyt w Schronisku jest dla mnie szansą na zmianę swojego dotychczasowego życia. Przede wszystkim nie piję. Pobyt w Schronisku daje mi duże możliwości w powrocie do normalnego życia.”

„Schronisko jest dla mnie Domem, którego nie miałem przez 13 lat. Przez ten czas nauczyłem się punktualności i organizacji pracy. Nabrałem większego zaufania do ludzi i liczę się z ich zdaniem.”

„Schronisko jest dla mnie miejscem w którym czuję ciepło i zrozumienie. Myślę, że dzięki pobytowi w Schronisku, wyjdę na prostą. Nie piję, ukończyłem terapię, uczestniczę w kursie społeczno– zawodowym w CIS.”

„Pobyt w Schronisku jest dla mnie szansą na poprawę swojego życia. To najlepsze co obecnie mogło mnie spotkać. Dzięki warunkom, jakiem mam tu zapewnione, mogę skupić się na terapii, rozpocząłem kurs społeczno – zawodowy, zaczynam odkrywać nowe pasje. Stopniowo odzyskuję wiarę w to, że zaczynać można w każdym wieku. Trzeba nauczyć się dawać i brać trzeba nauczyć się dzielić z innymi.”

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Deklaracja dostępności

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program „Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Rachunek bankowy do przelewów zagranicznych

SWIFT  CODE   BPKOPLPW 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

IBAN    PL 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008

Skip to content Click to listen highlighted text!