Oddaj 1% podatku na Caritas

Caritas naszej diecezji jest jedną z ponad 8000 Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce, na które podatnicy mogą oddać 1% podatku rozliczając swój PIT.
Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały codzienne działania Caritas Diecezjalnej przez cały rok na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
W znacznym stopniu pieniądze zebrane przez naszą Caritas w ramach akcji 1% podatku-100% serca to współfinansowanie pomocy przekazywanej mieszkańcom naszej diecezji, za wiedzą i zgodą Księdza Proboszcza i Parafialnego Zespołu Caritas. Tylko w roku 2017 były to między innymi:
Pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych 416 000zł
Pomoc doraźna (dopłata do mediów, czynszu, opału itp.) 25 000zł
Wsparcie wolontariatu 30 000zł
Dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 24 000zł
(Oprócz dofinansowania wakacji ze środków Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w kwocie 76 410zł)
Działania na rzecz oświaty (placówki dla dzieci) 33 000zł
Okno Życia w Głogowie 8000 zł
Magazyny Caritas (przekazywanie diecezjanom m.in. odzieży, obuwia, pościeli itp.) 9500 zł
Jak widać potrzeby są duże, stąd zachęcamy do rozliczenie PIT na naszą Caritas; to tylko kilka minut.

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008