Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

W pierwszą niedzielę adwentu po raz 25. Rozpoczynamy Akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  Jak co roku symbolem akcji są świece, które mają znaleźć się na wigilijnych stołach. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przekazane potrzebującym dzieciom.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – adwentowa akcja prowadzona przez Caritas w Polsce obchodzi w tym roku 25. rocznicę istnienia. Dla wielu polskich rodzin tradycją stało się zapalanie świecy Caritas na wigilijnym stole stawianej obok nakrycia przeznaczonego dla gościa.

Celem tej akcji nie jest tylko pozyskiwanie środków finansowych, ale przede wszystkim uwrażliwianie człowieka na potrzeby bliźnich.

Świeca zapalona na wigilijnym stole ma przypominać o tych, którzy spędzają święta w samotności i potrzebują – szczególnie w tym czasie – naszego gestu życzliwości i pomocy. Owocem wigilijnego dzieła jest zawsze konkretna pomoc, bowiem dochód z akcji przeznaczony jest na rzecz dzieci z ubogich rodzin.

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej była jedną z pierwszych diecezji, która organizowała na swoim terenie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W roku 1994 po raz pierwszy w diecezji rozprowadzono 50 tysięcy świec. Od tamtego czasu co roku kilkadziesiąt tysięcy świec trafia do domów naszych Diecezjan.

Od roku 1994 liczba rozprowadzanych w diecezji świec wzrosła i obecnie przekracza 100 tysięcy.

Ofiary składane za świece częściowo pozostają w parafiach – tu przeznaczane są na pomoc dzieciom, według lokalnych potrzeb: na organizację ferii zimowych, wakacji, dożywianie w szkołach, wspomaganie świetlic dla dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym. Pozostałe pieniądze przekazywane są do centrali Caritas, która organizuje i dofinansowuje wypoczynek letni dzieci z rodzin ubogich.

Ponadto 10 groszy z każdej świecy Caritas przekazuje na projekty pomocy dzieciom realizowane poza granicami naszego kraju. Do tej pory pomoc została przekazana na projekty w Ruandzie, Kongo, Rosji, Białorusi, Ukrainie.

Świece rozprowadzane są wyłącznie w parafiach i sieci Diecezjalnych Księgarni Św. Antoniego.

Nabywając świecę wigilijną pamiętajmy, że jest ona znakiem naszej gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy do zakupu świec i dzielenia się w ten sposób dobrem.

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008