Wielkanocna Akcja Caritas

Trwa Wielkanocna Akcja Caritas 2018, w ramach której dystrybuowana jest świeca wielkanocna. Podobnie jak w ubiegłym roku chcemy zaproponować świecę na stół wielkanocny z woskową aplikacją Chrystusa Zmartwychwstałego.
Świece zostały rozdysponowane do wszystkich parafii w diecezji, gdzie można je nabyć po mszach świętych i innych nabożeństwach.
Ofiara za świecę to 15 zł.
Dochód ze świec wesprze statutowe działania Caritas Diecezjalnej oraz w części będzie cegiełką naszej diecezji na pomoc konkretnym rodzinom w Syrii, w Aleppo. Będzie to wspólne i konkretne dzieło pomocy naszej diecezji dla rodzin cierpiących wojnę w Syrii, o którą prosi papież Franciszek. W ubiegłym roku Caritas diecezjalna objęła pomocą 20 rodzin. W tym roku chcemy pomóc kolejnym 10-ciu rodzinom.
Zapraszamy wszystkich diecezjan do zakupu świecy i udziału w naszej akcji.

Bardzo serdecznie dziękujemy Czcigodnym Księżom i Współpracownikom w parafii za ogromną życzliwość i zrozumienie oraz owocną współpracę.
Ponadto, chcemy serdecznie podziękować Księżom Proboszczom za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc w realizacji akcji i dzieł Caritas w ciągu całego roku.

Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600 990 394

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008