Młodzi dla Rzeczypospolitej

Młodzi dla Rzeczypospolitej” to projekt edukacyjny, którego celem jest popularyzacja wiedzy wśród uczniów na temat sylwetek najważniejszych osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości Polski oraz działały na rzecz odrodzonego Państwa Polskiego.

Uczestnikami projektu jest lubuska młodzież należąca do Szkolnych Kół Caritas, podopieczni Parafialnych Zespołów Caritas oraz wolontariusze.

Młodzież często ma znikomą wiedzę na temat najnowszej historii Polski, a jej znajomość jest ważna w kontekście budowania wzorców i postaw patriotycznych. Wierzymy, że najmłodsze pokolenia chcą poznawać najnowszą historię naszej ojczyzny i należy dawać im jak najwięcej okazji, by mogły poznać ją w sposób ciekawy, inspirujący do jej dalszego poznawania w okresie dorosłości.

Głównym założeniem projektu „Młodzi dla Rzeczypospolitej” jest zainteresowanie dzieci i młodzieży szczególnie ważnym okresem polskiej historii, jakim było odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, powrót do Ojczyzny Ziem Odzyskanych itp.

W ramach projektu w okresie wakacyjnym odbyły się dwa obozy o tematyce historyczno-patriotycznej: rowerowy (Lubniewice) oraz górski (Kudowa Zdrój).

Po powrocie z obozów, już w okresie roku szkolnego, w m-cu wrześniu odbywają się indywidualne zadania dla uczestników do wykonania we współpracy z rodzicami lub dziadkami co zapewni poprawę integracji międzypokoleniowe, a także zadania poobozowe – na forum klasy, grupy rówieśniczej itp. Problematyka historyczna, do której odnoszą się zadania, związana jest z okresem odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również z latami poprzedzającymi, co pozwoli zrozumieć kontekst, związki przyczynowo­-skutkowe, których końcowym efektem było odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Programu

„100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” współfinansowanego ze środków

Caritas Polska we współpracy z Jeronimo Martins Biedronka

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008