Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej

KARTA NA CODZIENNE ZAKUPY – EDYCJA 2023

Rozpoczynamy 6 edycję programu „Na codzienne zakupy” wspierającego osoby starsze, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. W jego ramach potrzebujący seniorzy (spełniający kryteria dochodowe oraz losowe) otrzymują kartę podarunkową do sklepu Biedronka doładowywaną przez 10 miesięcy na kwotę 185 zł. Nasza diecezjalna Caritas otrzyma w tym roku 300 kart. Prosimy aby Parafialne Zespoły Caritas chcące wziąć udział w programie zgłosiły swój udział do 25 marca 2023r.

Informacja dotycząca kwalifikowania osób do Programu:

Senior  powyżej 60 lat

Informacja o dochodzie :
a. Osoba mieszkającą samotnie, a jej średni miesięczny dochód netto* w okresie grudzień 2022 r. – luty 2023 r. nie przekroczył 1500zł*

b. Osoba mieszkającą samotnie, a jej średni miesięczny dochód netto* w okresie grudzień 2022 r. – luty 2023 r. przekroczył 1500zł*, jednak nie był wyższy niż 2500 zł* , przy czym miesięczne obciążenia finansowe/, stałe wydatki powodują, iż pozostają jej środki do życia w kwocie nie większej niż 800zł*.

c. Osoba mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym z inną osobą lub osobami, a średni miesięczny dochód netto przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym w okresie grudzień 2022 r. – luty 2023 r, nie przekroczył 1250zł*.

d. Osoba mieszkam we wspólnym gospodarstwie domowym z inną osobą/osobami, a średni miesięczny dochód netto przypadający na 1 osobę w  gospodarstwie domowym w okresie grudzień 2022 r – luty 2023 r przekroczył 1250zł* jednak mieścił się w przedziale od 1250 netto* do 2100zł*, przy czym przy czym z uwagi na  miesięczne, stałe wydatki, pozostają środki do życia w kwocie nie większej 700zł* na osobę w gospodarstwie domowym.

Dochód netto oznacza kwotę tzw. „na rękę”
(podopieczny przedkłada dokumenty potwierdzające dochód  do wglądu wolontariuszowi)

Uwaga: Przy wyliczeniu dochodu powinniśmy uwzględnić dochody ze wszystkich źródeł, w tym emerytury, renty, wynagrodzenia za pracę, stałe zasiłki z pomocy społecznej, dodatek pielęgnacyjny dla osób, które skończyły 75 lat i inne świadczenia, z wyjątkiem zasiłków jednorazowych, zasiłków celowych świadczeń rzeczowych oraz świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji („500+ dla seniora”).

Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600 990 394

 

 

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Deklaracja dostępności

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program „Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Rachunek bankowy do przelewów zagranicznych

SWIFT  CODE   BPKOPLPW 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

IBAN    PL 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008

Skip to content Click to listen highlighted text!