Festyn rodzinny “Z uśmiechem do szkoły”

Festyn Rodzinny „Z uśmiechem do szkoły” – Dziękujemy!
Dzięki środkom z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz z akcji 1% podatku -100% serca, Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej zakupiła 1000 plecaków dla najbardziej potrzebujących dzieci w ramach akcji „Z uśmiechem do szkoły”. Plecaki trafiły do podopiecznych Parafialnych Zespołów Caritas i parafii z całej diecezji na podstawie zgłoszeń telefonicznych i mailowych.

Podsumowanie akcji odbyło się w niedzielę 2 września przy parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.
W uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez Księdza Dyrektora Stanisława Podfigórnego w intencji dzieci i młodzieży wzięli udział podopieczni Parafialnych Zespołów Caritas z dekanatów zielonogórskich wraz z rodzicami i opiekunami. Po Mszy Świętej odbył się festyn rodzinny Caritas w ogrodzie parafialnym, podczas którego poświęcone zostały dzieciom tornistry i przybory na nowy rok szkolny.
Podczas festynu wszystkie atrakcje i słodkości, tj. malowanie twarzy, balony, wata cukrowa były dla dzieci nieodpłatnie.
Księdzu Proboszczowi parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze oraz wolontariuszom serdecznie dziękujemy!

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008