Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie Cartiras diecezji zielonogósko-gorzowskiej

FEAD 2018-2019

Kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD 2018-2019 przed nami.
Program obejmuje dystrybucję artykułów spożywczych oraz działania towarzyszące w okresie od sierpnia 2018 do czerwca 2019r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od października 2018. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy Caritas, muszą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu pobrania skierowania.
W ramach Podprogramu 2018 Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej rozprowadzi żywność wśród 13 000 mieszkańców diecezji przy współpracy 73 Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL)- Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej.
Celem Programu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc żywnościową i uczestnictwo w szkoleniach.
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednio zbilansowanych produktów żywnościowych. Będzie to pomoc dla ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. : 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.
Bieżące informacje dotyczące terminów wydań produktów będą zamieszczane na stronie internetowej Caritas Diecezjalnej.
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej na rzecz podopiecznych w OPL to:
*warsztaty kulinarne
*warsztaty edukacji ekonomicznej
*warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia
*warsztaty o niemarnowaniu żywności
Do udziału w warsztatach ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

W przypadku pytań, informacji udziela koordynator Programu:
Agata Panachida tel. 604568980 mail: magazyn.zg@caritas.pl

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

WAŻNE PLIKI:

LISTA OSÓB W PROGRAMIE zał. 1

Ewidencja wydania artykułów spożywczych zał. 2

Ewidencja i lista dotycząca posiłków  zał. 3

Ewidencja przyjętych i wydanych art. spożywczych   zał. 4

Skierowanie do otrzymania pomocy_zal_5

oświadczenie odt. osób bezrobotnych_zal_6 (2)

Oświadczenie dot. listy OPS_zal_7

 

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Deklaracja dostępności

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program „Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Rachunek bankowy do przelewów zagranicznych

SWIFT  CODE   BPKOPLPW 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

IBAN    PL 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008

Skip to content Click to listen highlighted text!