Dofinansowanie dla parafii na wypoczynek letni

Caritas Diecezjalna dofinansowuje kolonie letnie/obozy/oazy/ półkolonie organizowane przez Parafialne Zespoły Caritas i parafie z tytułu akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2018.

PZC lub parafia może zgłosić się do Caritas Diecezjalnej o dofinansowanie tych działań ze środków WDPD 2018, zarówno w zakresie wypoczynku dzieci podczas wyjazdów, jak i podczas pobytu w placówkach (tzw. półkolonie). Na stronie naszej Caritas (www.caritaszg.pl) w zakładce PLIKI oraz poniżej został umieszczony, określony do tego celu, krótki formularz.

Kwota dofinansowania będzie określana indywidualnie, na podstawie przesłanych przez PZC lub parafie dokumentów.

Wnioski o dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Caritas

można składać maksymalnie do 15 maja br.

 

Informacja zwrotna dotycząca kwoty dofinansowania ze strony Caritas Diecezjalnej będzie wysłana do połowy czerwca br.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie i terminowość.

Kontakt w sprawie Wakacyjnej Akcji Caritas 2019:

mail:  wakacje.zgora@caritas.pl

tel. 794 932 323

 

Wniosek o dofinansowanie wakacji dla PZC 2019

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008