Diecezjalne Centrum Charytatywne Caritas Samarytanin

Diecezjalne Centrum Charytatywne Caritas
„Samarytanin”
ul. Kościelna 6 – Zielona Góra

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pracuje nad inwestycją, mającą na celu kompleksową pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej diecezji. Chcemy, by w Centrum Caritas nasz podopieczny był zaopatrzony w całościową pomoc, od ciepłego posiłku, odzieży, środków czystości po porady dotyczące zatrudnienia, pomocy socjalnej, społecznej, zdrowotnej, prawnej.
Naszym marzeniem jest, aby ludzie najbardziej potrzebujący, wykluczeni społecznie, ubodzy, bezdomni, chorzy, niepełnosprawni, a także dzieci, młodzież i osoby starsze znalazły w Centrum „Samarytanin” wsparcie, jakiego w danym momencie najbardziej oczekują i potrzebują. Wsparcie zarówno materialne jak i duchowe.
Będzie to także Centrum Wolontariatu, zarówno osób młodych, jak i dojrzałych, którzy w duchu ewangelicznej miłości bliźniego chcą swym czasem i umiejętnościami wspierać Caritas i jej podopiecznych.
Centrum Charytatywne Caritas „Samarytanin” będzie wotum wdzięczności za 25. rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z Rokitna- Patronki Statutowej naszej Caritas oraz dzieło, życie i kanonizację Jana Pawła II.

Dziękujemy, że jesteście z nami,
by budować Dzieło Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej!

Aby wesprzeć nasze dzieło, można dokonać wpłaty na konto:
BZ WBK S.A. II O. Zielona Góra 86 1090 1636 0000 0001 0345 9015
Z dopiskiem “Samarytanin”
Kontakt: zielonagora@caritas.pl

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008