Człowiek Człowiekowi 2018

Człowiek Człowiekowi 2018

Edycja XIX

5 kwietnia 2018r.

Uroczystość, podczas której po raz 19. zostały wręczone statuetki Człowiek Człowiekowi odbyła się 5 kwietnia 2018r.w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

Mszy Świętej przewodniczył J.E. ks. bp Tadeusz Lityński- biskup zielonogórsko-gorzowski.

Ponadto obecni byli ks. Stanisław Podfigórny- Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Księża Proboszczowie tegorocznych Laureatów.

Ksiądz Biskup, wygłaszając Słowo do zebranych w podkreślił rolę osób nagrodzonych Statuetką Człowiek Człowiekowi w działalności parafii; ich zaangażowanie, pomoc drugiemu człowiekowi, ich czas poświęcany innym. Biskup podkreślił, że „Warto być dobrym. Po prostu.”

Obecni byli także współorganizatorzy nagrody- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu i. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. wraz z prezesem Stowarzyszenia- Panem Augustynem Wiernickim.

Przedstawiciele władz samorządowych i rządowych:

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki

Izabela Piotrowicz Przedstawiciel Marszałek Elżbiety Polak

Zaproszeni goście mieli dla Laureatów listy gratulacyjne, dyplomy, kwiaty oraz wyrazy uznania za pracę charytatywną.

 

Bardzo dziękujemy współorganizatorom nagrody- Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu i. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. za tak piękne przygotowanie uroczystości.

Bardzo serdecznie gratulujemy Laureatom otrzymania tak wyjątkowego wyróżnienia.

Laureaci Człowiek Człowiekowi 2018

Kategoria indywidualna:

  1. Ewa Dunas

Wnioskodawca: Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe św. Pawła w Zielonej Górze

Uzasadnienie:

Pani dr Ewa Dunas od 10 lat konsultuje wolontarystycznie chorych w zielonogórskim hospicjum. Jest zawsze gotowa i chętna do pomocy. Pomaga chorym chirurgicznie, dogląda ran, wspiera. Jest osobą skromną, nie oczekującą żadnych wyróżnień ani podziękowań. Jest bardzo lubiana przez chorych, personel i wszystkich wokół. Jest również osobą zaangażowaną w życie Kościoła.

  1. Janina Hałuszczak

Wnioskodawca: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie

Uzasadnienie:
Pani Janina w Parafialnym Zespole Caritas działa blisko 20 lat. Jest bardzo zaangażowana w pomoc wszystkim potrzebującym. Nigdy nie przechodzi obojętnie obok biedy, nieszczęścia, potrzeb drugiego człowieka. Jest swoistym telefonem zaufania wśród podopiecznych. Pani Janina posługuje dobrocią w parafii. Celem jej życia jest Pan Bóg, rodzina, Kościół, każdy bliźni.

  1. Wiesław Deręgowski

Wnioskodawca: Parafia pw. św. Anny w Szczańcu

Uzasadnienie:

Pan Wiesław od wielu lat posługuje w Parafialnym Zespole Caritas w Szczańcu. Organizuje akcje społeczne, zbiórki charytatywne, przekazuje żywność całym rodzinom. Niejednokrotnie sam załatwia sprawę podopiecznych z parafii w urzędach i innych instytucjach. To wspaniała postać dobrego i wrażliwego serca. To człowiek głębokiej wiary, który mimo swojej ciężkiej choroby niesie pomoc i wsparcie innym ludziom.

  1. Irena Stelmaszczuk

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie:

Pani Irena jest wolontariuszem Stowarzyszenia im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. od 10 lat. Poświęca swój czas bezdomnym, ubogim, potrzebującym, całym rodzinom. Kieruje schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn; zabezpiecza godne warunki życia wielu ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Przykład Pani Ireny jest dla wielu ludzi dodaniem otuchy, aby nie poddali się rozpaczy.

  1. Zbigniew Olszewski

Wnioskodawca: Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Uzasadnienie:

Pan Zbigniew aktywnie od 27 lat udziela się w ruchu trzeźwości w naszej diecezji. Ma stały kontakt z ponad 600 osobami trzeźwiejącymi i około 200 osobami współuzależnionymi. Jest przykładem człowieka doświadczonego przez życie, który mocą Bożą podniósł się do godnego życia. Dzięki swojej uczynności oraz pokornemu świadectwu uratował wielu ludzi i wiele rodzin.

  1. Stanisława Zdanowicz

Wnioskodawca: Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich

Uzasadnienie:

Pani Stasia od wielu lat udziela się w Parafialnym Zespole Caritas jako wolontariusz. Czas poświęcony potrzebującym i ubogim jest w jej przypadku niewymierny. Jest osobą pogodną, życzliwą i mającą otwarte serce na wszelkie ludzkie potrzeby i troski. Pani Stasia szerzy także idee charytatywne i wrażliwość na innych wśród dzieci i młodzieży. Osoba pani Stasi to połączenie czynienia dobra materialnego i duchowego.

  1. Bronisława Łozyniak

Wnioskodawca: Parafia pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie

Uzasadnienie:

Pani Bronisława jest bardzo zaangażowana w działalność charytatywną Parafialnego Zespołu Caritas od początku jego istnienia. Jest całym sercem oddana działalności dobroczynnej w parafii. Organizuje zbiórki żywności, wspiera świetlicę dla dzieci, prowadzi dystrybucję żywności. Pomaga zwłaszcza wielodzietnym rodzinom, samotnym matkom oraz dzieciom cierpiącym niedostatek i zaniedbanie wychowawcze.

  1. Małgorzata Jaskuła

Wnioskodawca: Krąg Przyjaciół Harcerstwa „Watra”

Uzasadnienie:

Mottem działań Pani Małgorzaty oraz jej młodych wolontariuszy jest hasło: „Biorąc napełniasz ręce; dając napełniasz serce.” Wspólnie organizują liczne akcje charytatywne na terenie szkoły, ale nie tylko. To pomoc chorym, ubogim, dzieciom w Afryce, samotnym, zwierzętom ze schroniska. To misja uwrażliwienia młodych osób na potrzeby i troski drugiego człowieka mieszkającego często blisko nas.

  1. Anna Kaczmarek

Wnioskodawca: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Uzasadnienie:

Siostra Ania posługuje w Żaganiu od ponad 12 lat. Prowadzi jadłodajnię oraz świetlicę dla dzieci, w których dba zarówno o zabezpieczenie materialne, finansowe jak i duchowe swoich podopiecznych. Siostra jest pracowita, radosna, kontaktowa, łatwo zjednuje sobie ludzi. Zwana jest często „Matkę Teresą z Żagania”, która zawsze niesie pomoc z uśmiechem.

Kategoria darczyńca (firma):

  1. Producent Pieczywa LEKS Sulęcin; Prezes: Krzysztof Kononowicz

Wnioskodawca: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Uzasadnienie:

Producent pieczywa LEKS  z Sulęcina jest firmą rodzinną, która od wielu lat wspiera różne organizacje charytatywne na terenie diecezji zarówno rzeczowo, jak i finansowo. Caritas Diecezjalna, Parafialne Zespoły Caritas, parafie oraz inne organizacje korzystają z życzliwości firmy w organizacji festynów i imprez charytatywnych. Działalność dobroczynna jest wpisana w pracę Pana Krzysztofa- Prezesa firmy i jego pracowników.

 

 

 

Galeria

powrót do listy

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008