PIT

Oddaj 1% podatku na Caritas

Caritas naszej diecezji jest jedną z 8600 Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce, na które podatnicy mogą oddać 1% podatku rozliczając swój PIT.

Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały codzienne działania Caritas Diecezjalnej przez cały rok na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

W znacznym stopniu pieniądze zebrane przez naszą Caritas w ramach akcji 1% podatku-100% serca to współfinansowanie pomocy przekazywanej mieszkańcom naszej diecezji, za wiedzą i zgodą Księdza Proboszcza i Parafialnego Zespołu Caritas.

Według raportu Ministerstwa Finansów z 28.09.2018r. 14,1 mln podatników oddało 1% na rzecz wszystkich Organizacji Pożytku Publicznego w kwocie 761,3 mln złotych.

Na naszą Caritas odliczeń dokonało 13,7 tysięcy osób na łączną kwotę:

786 212,23 zł

Bardzo dziękujemy za zaufanie!

Szczegółowe rozliczenie wydatków z akcji 1% podatku-100% serca w roku 2018 zamieścimy wkrótce.

WAŻNE:

2019 jest pierwszym rokiem kiedy podatnik nie ma obowiązku składania PITu, robi to za niego urząd skarbowy.

Źródło nt. aktualizacji ePIT: Adela Gąsiorowska; www.publicystyka.ngo.pl:

„(…) Wypełnione zeznania będą udostępniane za pośrednictwem portalu podatkowego (www.podatki.gov.pl) od 15 lutego 2019r., a następnie podatnicy będą mogli je zmienić, zaakceptować, odrzucić albo nie akceptować ich, ani nie odrzucać. Jeżeli do 30 kwietnia podatnik nie zaakceptuje zeznania albo je odrzuci, sam będzie mógł złożyć je na starych zasadach.

Należy więc uznać, że informacje posiadane przez administrację skarbową oznaczają również informacje dotyczące 1%. Jeżeli zatem podatnik w zeznaniu za rok 2017 wskazał, że chce przekazać 1% podatku na rzecz danej organizacji pożytku publicznego, urząd skarbowy w zeznaniu za rok 2018 również wskaże tę organizację.(…)

Więcej informacji na stronie Ministerstwa:

https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/opp-jako-beneficjent-1/

 

Jak wypełnić i rozliczyć online PIT za 2018r.

PIT 37

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników lub uzyskali PIT-11 od innych podmiotów, które nie są płatnikami i wypłacali w 2018 r. wynagrodzenia tym podatnikom. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat – np. pracodawcy, zleceniodawcy itp. Zatrudniony uzyskuje wówczas kwotę netto i nie martwi się prawidłowością obliczania i terminem odprowadzenia zaliczek na podatek, a deklarację PIT sporządza co do zasady na podstawie przesłanych mu przez płatnika informacji. Jeżeli natomiast posiada on umowy, z tytułu których w trakcie roku samodzielnie musi rozliczać zaliczki na podatek – wówczas nie korzysta z deklaracji PIT-37.

PIT-36

Działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2019 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85.528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 za 2018 r. składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.

PIT-28 / PIT-28S (21) ryczałt ewidencjonowany

Druk PIT-28 obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

PIT-11

Płatnik podatku PIT

PIT 11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Płatnik przesyła informację po jednym egzemplarzu do obu tych podmiotów.

Więcej informacji na:

www.podatki.gov.pl

www.pitax.pl

 

 

Galeria

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008